LTENRU
Autovainera automobilių nuoma

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS SUTARTIES PAGRINDINĖS SĄLYGOS

 

 

Pagrindinės sutarties šalių teisės ir pareigos

 

1. NUOMOTOJAS privalo

     1.1 perduoti automobilį NUOMININKUI techniškai tvarkingą, su apsaugos priemonėmis, apdraustą  transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu.

 

2. NUOMININKAS privalo:

     2.1 naudotis išsinuomotu automobiliu pagal paskirtį ir eksploatuoti jį tiktai techniškai tvarkingą;

     2.2 Nevairuoti automobilio apsvaigus nuo alkoholio ar kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų;

     2.3 nenaudoti automobilio šiems tikslams: mokamam keleivių pervežimui, priekabų ir automobilių vilkimui, sporto varžybose, mokyti vairuoti, prekių pervežimui nusižengiant Lietuvos      Respublikoje galiojantiems įstatymams;

     2.4 imtis visų priemonių, kad būtų užtikrintas automobilio ir jame esančios įrangos, dokumentų bei automobilio raktelių saugumas;

     2.5 sugedus automobiliui pranešti NUOMOTOJUI;

     2.6 apmokėti baudas, teismo išlaidas ar kitas rinkliavas, kurios atsirado dėl jo kaltės, pažeidus kelių eismo taisykles ar kitus teisės aktus, NUOMOTOJO bei jo darbuotojų nurodymus;

     2.7 ne vėliau kaip iki šioje sutartyje nustatytos nuomos sutarties pasibaigimo dienos grąžinti automobilį NUOMOTOJUI tokios būklės kokios ir priėmė, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą,    bei atlyginti jam visus su šia       nuoma  susijusius nuos  tolius, jeigu tokie nuostoliai buvo patirti dėl tyčinės ar netyčinės NUOMININKO kaltės;

     2.8 sumokėti nuomos mokestį iš anksto; jeigu automobilis nuomuojamas daugiau negu 30 parų, nuoma mokama kas 30 parų, jeigu nesusitarta kitaip.

     2.9 jeigu automobilis eksplotuojamas daugiau negu 10000km privaloma pateikti automobilį NUOMOTOJUI patikrai.

     2.10 grąžinti automobilį ne vėliau kaip sutartyje nustatyto laiko, kitaip mokamas mokestis už faktinę nuomos parą ar kitą laiko vienetą

 

3. NUOMININKAS neturi teisės perduoti naudotis automobiliu tretiems asmenims, išskyrus numatytus šioje sutartyje, arba subnuomoti automobilį.

 

4. Esant automobilio praradimo, sugadinimo grėsmei ar tam įvykus, NUOMININKAS privalo imtis visų galimų priemonių turtui gelbėti, nedelsiant pranešti policijai ir NUOMOTOJUI, pateikti NUOMOTOJUI automobilio registracijos dokumentus ir raktelius, reikalingus dokumentus įvykio priežastims, aplinkybėms bei nuostolio dydžiui nustatyti.

 

5. Autoavarijos atveju NUOMININKAS privalo:

     5.1 jokiu būdu iš anksto neprisiimti kaltės;

     5.2 užrašyti visus kito autoavarijos dalyvio(ių) duomenis ir informuoti NUOMOTOJĄ;

     5.3 autoįvykio atveju pranešti policijai ir turėti avarijos schemą bei policijos išrašą;

     5.4 autoįvykio atveju, NUOMININKUI esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, visa turtinė ir kita atsakomybė tenka NUOMININKUI.

 

6. Leidžiama automobilio rida 300 km per parą, už kiekvieną papildomą kilometrą NUOMININKAS NUOMOTOJUI moka po 0,07 Lt (0,02€), jei nesusitariama kitaip.

 

7. NUOMININKAS palieka NUOMOTOJUI piniginį užstatą, kuris yra negrąžinamas, jeigu:

     7.1 automobilis prarastas ar sugadintas dėl NUOMININKO kaltės;

     7.2 automobilis buvo grąžintas blogesnės būklės nei priimtas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą;

     7.3 prarasti automobilio dokumentai, raktelis, automagnetola ar kiti priedai;

     7.4 autoavarijos atveju;

     7.5 Automobilį ekplotuojant už Lietuvos respublikos ribų, be nuomininko sutikimo.

 

8. NUOMOTOJAS garantuoja padaręs viską, kad transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga. Atsiradus mechaniniams gedimams, NUOMOTOJAS neprisiima jokios atsakomybės už žalą arba nuostolius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai atsirado NUOMININKUI.NUOMOTOJAS neįsipareigoja suteikti NUOMININKUI pakaitinio automobilio,  jeigu pirmasis negali būti toliau eksplotuojamas. Techninė pagalba kelyje suteikiama netoliau kaip 100km nuo Vilniaus miesto ribų, darbo dienomis nuo 09:00val iki 16:00 val.

 

9. Automobilio naudojimui reikalingus degalus, pradurtos padangos remontui būtinas išlaidas apmoka NUOMININKAS.

 

10. NUOMININKO paliktas užstatas yra grąžinamas NUOMININKUI, išskyrus 6 punkte numatytus atvejus,

 

11. Laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio NUOMININKAS moka po 10% delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

 

12. NUOMININKUI leidžiama išvykti iš Lietuvos respublikos ribų tik gavus sutikima iš nuomotojo ir jam pasirašius sutartyje.Su automobiliu išvykus už Lietuvos Respublikos be raštiško sutikimo bauda 500LT (144,81€).

 

13. NUOMOTOJAS negali būti laikomas atsakingu už turto ar vertybių, kurias NUOMININKAS veža nuomojamame automobilyje, praradimą ar sugadinimą.

 

14. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną abiem šalims) ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento,NUOMININKAS patvirtina, kad su sutarties sąlygomis sutinka, automobllį jis gavo, jį išsamiai patikrino, susipažino su sutartyje pažymėta is matomais automobilio defektais ir yra patenkintas jo būkle, NUOMININKAS taip pat patvirtina, kad NUOMOTOJAS neprisiims jokios atsakomybės galimos autoavarijos atveju, taip pat neatlygins žalos vairuotojui ar tretiesiems asmenims, NUOMININKO atstovas (nesant įgalini mus patvirtinančio dokumento) taip pat patvirtina, kad jis prisiima visas prievoles pagal šią sutartį jeigu NUOMININKAS šiai sutarčiai nepritaria.

 

15. Į automobilio komplektaciją įeina:

     15.1 atsarginis ratas ,

     15.2 rato atsukimo raktas ,

     15.3 domkratas,

     15.4 buksyravimo kilpa,

     15.5 vaistinėlė,

     15.6 gesintuvas.

 

16. NUOMININKAS privalo gražinti automobilį tvarkingą ir švarų. Bauda už netvarkingą automobilį nuo 20LT iki 250LT (5,79-72,4€)

 

17. Nuomininkas yra atsakingas už administracinių teisių pažeidimus, tame tarpe ir už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Papildomas 50LT (14,48€) (be mokesčių) administravimo mokestis bus taikomas už kiekvieną kelių eismo taisyklių pažeidimą.

 

 

just some Autovainera stats5768
PATENKINTI KLIENTAI

just some Autovainera stats25
AUTOMOBILIŲ MŪSŲ PARKE

just some Autovainera stats755 680
KILOMETRŲ NUVAŽIUOTA

just some Autovainera stats1244
KLIENTAI MUS REKOMENDAVO